Black Ivory Lidia Fręchowicz

Informujemy, ze administratorem danych osobowych jest firma Black Ivory Lidia Fręchowicz z siedzibą w Krakowie przy ul. Rakowickiej 19, REGON:122536772, NIP: 6751344973, będąca właścicielem Platinum Aparthotel.
Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniają odpowiednie środki ochrony danych.
Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich.