Predpisi

Pravila apartmaja Platinum

Pravila apartmaja Platinum
I. Predmet uredbe.
1. Pravilnik določa pravila za najem apartmajev, opravljanje storitev, odgovornost in bivanje v prostorih Aparthotela Platinum in so sestavni del Najemne pogodbe, na podlagi katere je gost upravičen do uporabe apartmaja. Gost z izpolnitvijo registracijske kartice in podpisom pogodbe potrdi, da je prebral in sprejema pogoje teh pravil ter se strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov in s prejemom informacij po elektronski pošti o ponudbah in promocijah za najem Apartmajev.
2. Predpisi veljajo za vse goste, ki bivajo v apartmaju Platinum.
3. Predpisi so na voljo za ogled v pisarni najemodajalca, v vsakem apartmaju, pa tudi na spletni strani Aparthotela na naslovu ...........
II. Opredelitve.
Najemodajalec: Lidia Fręchowicz, ki vodi podjetje Black Ivory L. Fręchowicz, s sedežem v Krakovu na ul. Rakowicka 19/20, Kraków 31-510, NIP številka 6751344973. Najemodajalec ne nudi hotelskih, gostinskih, prevoznih ali turističnih storitev.
Najemna pogodba: pogodba o najemu apartmaja, ki jo je gost sklenil z najemodajalcem, katere sestavni del so določbe teh pravil, po katerih je gost upravičen uporabiti stanovanje za določeno obdobje proti plačilu dogovorjene najemnine.
Gost: oseba, ki ima najemno pogodbo pooblaščeno za uporabo apartmaja.
Stanovanje: predmet najema. Apartma je prostor, namenjen kratkotrajnemu bivanju gostov za določeno obdobje.
Najemnina: cena za uporabo apartmaja v določenem obdobju, vključno z uporabo električne energije, vode, plina, televizije, interneta, menjave brisač in posteljnine, končno čiščenje po odhodu iz stanovanja.
III. Pravila za najem stanovanj.
4. Gost, ki najame apartma, mora ob prijavi najemodajalcu ali osebi, ki ga zastopa, predložiti s foto dokumentom, ki potrjuje identiteto gosta. V primeru zavrnitve predložitve dokumenta na način, ki preprečuje prijavo, najemodajalec zavrne predajo ključa stanovanja.
5. V registracijsko izkaznico gost osebno vpiše svoje ime, elektronski naslov, telefonsko številko in znake.
6. Nakupodajalec ali pooblaščena oseba mora na zahtevo gosta vnesti preostale podatke o registraciji neodvisno od osebne izkaznice, ki jo lahko gost zapusti v pisarni najemodajalca v ta namen.
7. Gost mora najemodajalcu posredovati številko kreditne kartice in datum njegove veljavnosti ob sočasnem soglasju za bremenitev kartice ali njeno predhodno odobritev do zneska 100 PLN - za kritje kakršne koli škode na stanovanju ali nepremičnini, v kateri se stanovanje nahaja. Znesek pologa bo povrnjen takoj po koncu najemne pogodbe in preverjanju ni škode.
8. Začetek bivanja v apartmaju je enakovreden sprejetju teh pravil s strani gosta.
9. Gost plača najemnino vnaprej, najpozneje ob prevzemu Apartmaja. Plačilo najemnine se izvrši na račun ali v roke najemodajalca ali zastopnika najemodajalca. Sprejete so tudi kartice Maestro, MasterCard, Visa, Visa Elektron, JCB Dinners Club in American Express. Gost je dolžan plačati celoten znesek najemnine za obdobje najema apartmaja, tudi v primeru zamude pri zbiranju apartmaja ali krajšanja bivanja gosta v apartmaju iz razlogov, ki niso pod nadzorom najemodajalca. Najemodajalcu bo na željo gosta izstavil račun.
10. Stanovanje se najame za več dni.
11. Dan traja od 15.00 na dan izposoje do 11. ure naslednji dan. Prijava v apartma je po 15.00; odjava do 11. ure.
12. Na zahtevo za podaljšanje bivanja po izteku roka, navedenega na dan prihoda, mora gost obvestiti pisarno najemodajalca do 9. ure na datum zaključka najema apartmaja. V takšnih razmerah se najem podaljša le, če je apartma na voljo in po podpisu ustrezne pogodbe o najemu stanovanja za nadaljnje določeno obdobje.
13. Bivanje v apartmaju ali prepuščanje stvari po 11. uri se obravnava kot podaljšanje bivanja. V takšnih razmerah je gost dolžan plačati znesek 40 PLN za vsako dodatno uro bivanja po 11. uri.
14. Gost ne sme najeti apartmaja tretjim osebam, ga brezplačno uporabiti ali dati apartmaju na razpolago tretjim osebam pod kakršnim koli pravnim naslovom.
15. Osebe, ki niso prijavljene v apartmaju, lahko ostanejo v apartmaju od 8.00 do 22.00.
16. Bivanje oseb, ki se v apartmaju ne prijavijo po 22. uri, je enakovredno soglasju gosta, da za te osebe zaračuna doplačilo po trenutni ceni dodatnega ležišča za odraslo osebo po ceniku, ki je na voljo v pisarni Aparthotela.
17. Otroci, mlajši od 13 let, morajo biti ves čas bivanja v Aparthotelu pod stalno skrbnostjo in nadzorom odraslih. Za ravnanje otrok so odgovorni pravni skrbniki otrok, vključno s povzročeno škodo.
18. Živali lahko ostanejo v prostorih Aparthotela, vključno z apartmaji, po predhodnem obvestilu o tem dejstvu najemodajalca (največ 2 živali v
Apartma). Lastniki ali imetniki živali so odgovorni za škodo, ki jo živali povzročijo.
19. V prostorih Aparthotela, vključno s stanovanji in balkoni, v skladu z Zakonom z dne 8. aprila 2010 o spremembi Zakona o varovanju zdravja pred posledicami uporabe tobaka in tobačnih izdelkov in Zakona o državni sanitarni inšpekciji (Časopis zakonov št. 81, točka 529), obstaja popolna prepoved kajenja cigaret in tobačnih izdelkov.
20. Kršitev prepovedi kajenja cigaret in tobačnih izdelkov v apartmaju in apartmaju je enaka soglasju gosta, da krije stroške dearomatizacije prostorov v višini 100 PLN.
21. Gost mora policijski čas hraniti naslednji dan od 22. do 6. ure.
22. V času mirnih ur so se gostje dolžni obnašati tako, da na noben način ne motijo miru in bivanja drugih ljudi.
23. Gost nosi popolno finančno in pravno odgovornost za kakršno koli škodo ali uničenje opreme in naprav apartmaja in apartmaja, ki sta nastala po krivdi njegovih obiskovalcev.
24. Zaradi požarne varnosti je v apartmajih in drugih apartmajskih sobah prepovedana uporaba grelnikov, likalnikov in drugih električnih naprav, ki niso del opreme teh prostorov. Zgoraj navedeno ne velja za polnilnike in napajalnike za RTV in računalniške naprave.
25. Gostom ni dovoljeno spreminjati apartmajev in njihove opreme, razen rahle preureditve pohištva in opreme, ne da bi to vplivalo na njihovo funkcionalnost in varnost uporabe.
26. Gost mora vsakič, ko zapušča apartma, izklopiti televizor in vse gospodinjske aparate v apartmaju, ugasniti luč, izklopiti pipe in zakleniti vrata.

27. Odgovornost najemodajalca za izgubo ali škodo na predmetih, ki jih je gost prinesel v apartma, urejajo določbe čl. 846-849 civilnega zakonika. Odgovornost najemodajalca je omejena, če ti predmeti niso odstranjeni v pisarni najemodajalca. Najemodajalec in njihovi zastopniki imajo pravico zavrniti sprejem denarja, vrednostnih papirjev in dragocenih predmetov za hrambo, zlasti dragocenosti in predmete znanstvene ali umetniške vrednosti, pa tudi predmete, ki zasedejo preveč prostora.
28. V primeru pridržkov glede kakovosti storitev lahko gost vloži pritožbo neposredno najemodajalcu ali predstavniku najemodajalca. Gost je dolžan vložiti pritožbo pravočasno in brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje v 7 dneh od nastanka situacije, ki je povzročila pritožbo. Pritožbe gost odda gost v obliki pisnega obrazca, ki je na voljo na recepciji najemodajalca.
Pritožba mora vsebovati pritožnikove osebne podatke, naslov, telefonsko številko, elektronski naslov, predmet pritožbe, utemeljitev pritožbe, dokaze o pritožbi, na primer fotografije ali druge dokaze, podpis gosta. Gost bo o načinu obravnave pritožbe obveščen najpozneje v 30 dneh od dneva vložitve pritožbe na naslov ali elektronski naslov, ki ga je navedel. Gost je dolžan nuditi potrebno pomoč v pritožbenem postopku, zlasti pri posredovanju informacij, predložitvi dokumentov, ki potrjujejo dejstva, specifikacije
njihove trditve glede veljavnosti in zneska zahtevkov. V primeru okoliščin, ki jih najemodajalec ne more nadzorovati, ali okoliščin, ki jih lahko pripiše gostu, ki so gostju preprečile, da bi v celoti uporabljal najemodajalčeve storitve, gost ne more vložiti pritožbe ali zahtevati odškodnine.
29. Osebne stvari, ki jih v apartmaju zapusti gost, bodo vrnjene na njihove stroške na naslov, ki ga je navedel. V primeru, da takega navodila ne prejme, najemodajalec te predmete shrani za 1 mesec in jih nato izroči v dobrodelne ali javne namene.
IV. Končne določbe.
30. V primeru kršitve določb teh pravil s strani gosta, lahko najemnik takoj odpove sklenjeno pogodbo o najemu, ne da bi moral vrniti plačano najemnino. Gost je v tem primeru dolžan takoj zapustiti apartma, poravnati dolgovani znesek za opravljene storitve in plačati morebitno škodo in uničenje ter zapustiti stavbo Aparthotela.
31. Najemodajalec lahko zavrne sprejema gosta, ki je med prejšnjim bivanjem hudo kršil predpise in povzročil škodo na posestniškemu posestniku ali gostu ali škodo na najemodajalčevi lastnini, najemodajalcu ali osebah, ki ga zastopajo ali druge osebe, ki bivajo v apartmaju, ali kako drugače moti mir. v Aparthotelu ali kršil pravila, ki izhajajo iz teh uredb.
32. Morebitne spore, ki izhajajo iz sklenitve pogodbe o najemu stanovanja, bo rešilo sodišče, ki je pristojno za lokacijo stanovanja.
Aparthotel Platinum